DE STICHTING

Stichting Shepherd’s Place is een door predikant Rachel geleide Stichting die zich ten doel stelt minder bedeelden en hen die in nood verkeren een helpende hand te bieden.

Een van de doelstellingen van Shepherd’s Place Ministries is het opzetten van een onafhankelijke non-profit organisatie die haar diensten aan zal bieden geheel in overeenstemming met haar missie ten gunste van de gehele gemeenschap. De diensten omvatten maar blijven niet beperkt tot:     -het bedrijven van liefdadigheid en het steunen van mensen, in het bijzonder minder bedeelden                                                                                                 -het effenen van een pad voor hen die met goede werken een bijdrage wensen te leveren als onderdeel van het christelijk erfgoed                                  -het steunen van andere instellingen zoals weeshuizen, opvangcentra voor dak- en thuislozen enz.
-het geven van raad aan slachtoffers en onderdrukten
het ter beschikking stellen van een op Christelijke leest geschoeide bibliotheek

Met de steun van Shepherd’s Place Ministries, biedt Stichting Shepherd’s Place een opleiding tot predikant (STI) aan personen die in kerken en overige Christelijke organisaties actief zouden willen zijn.

Bibliotheek

2 TimotheŁs 2:15
15 "Beijver u voor God te staan als een beproefd man, als een werkman die zich niet behoeft te schamen, die het woord der waarheid goed ontleedt." KJV

Stichting Shepherd’s place beschikt over een op Christelijke leest geschoeide Bibliotheek voor eenieder die zich verder wil verdiepen in een bepaald onderwerp. Daarnaast zijn er een aantal niet-kerkelijke studiebronnen voor handen.
Je kunt lid worden van deze Bibliotheek en je voordeel doen met het uitgebreide studiemateriaal dat hier voorhanden is en met het advies hoe je je studierendement kunt vergroten geheel in lijn met je eigen planning en belangen.
Het lidmaatschap is verder geheel kosteloos.

Beschikbare bronnen

Een brede sortering:

1 boeken van vermaarde en bekende auteurs op vrijwel elk gebied (Christelijke levenswandel, leiderschap, omgaan met geld, huwelijk, carriŤre, priesterschap, het aangaan van uitdagingen en ouderschap…)
2 Cd’s, dvd’s, video’s and audiocassettes met boodschappen (prediking) van bekende personen die het woord van God verbreiden
3 Video’s, dvd’s met Christelijk amusement
4 Christelijke tijdschriften
5 Bijbel op cassette of cd

We stellen het materiaal ter beschikking aan alle leeftijdsgroepen.

Geschoolde mensen die je kunnen adviseren;
We kunnen je helpen bij het kiezen welke boeken je kunt raadplegen om je in het leven verder te helpen of wanneer je wilt bekwamen op een bepaald gebied van het geloof en je daarnaast in het algemeen te begeleiden.

Voor meer informatie kan je je in verbinding stellen met:

foundationshepherd@mail.com

Predikantenopleiding

-Voor hen die het Woord van God verbreiden.

Predikantenopleiding Shepherd's Place School
De predikantenopleiding staat bekend als ‘Shepherd’s Training Institute’ (S.T.I.)
De opleiding is bedoeld om hen te instrueren die zich tot het predikantschap geroepen voelen. De opleiding is gericht op diegenen die het geloof wensen te verdiepen en zich willen bekwamen in het predikantschap.*

*Toelating vindt plaats op grond van geloofsovertuiging, doelstelling, opleidingsniveau en aanbeveling.
De opleiding behoudt zich het recht voor eventuele kandidaten toe te laten dan wel af te wijzen.
De opleiding staat open voor alle nationaliteiten
De officiŽle taal waarin het onderwijs wordt gegeven is Engels. Enkele cursussen kunnen in het Nederlands worden gevolgd. Als daartoe behoefte bestaat, kan tevens een Nederlandse vertaling ter beschikking worden gesteld.
Distant Learning kan worden gecombineerd met klassikale bijeenkomsten of workshops.

Zonen van de Profeet
- 2 TimotheŁs 2:15 - "Beijver u voor God te staan als een beproefd man, als een werkman die zich niet behoeft te schamen, die het woord der waarheid goed ontleedt."

- 2 TimotheŁs 3:17- “… opdat Hij ons voor alle goede werken vermag aan te wenden. NIV

- 2 Koningen 4:38 - En de zonen van de profeten waren voor hem gezeten KJV

U kunt zich met ons in verbinding stellen voor het opvragen van:

Een lijst van beschikbare cursussen*
Folders met informatie over de cursussen
Kerngroepen stellen materiaal ter beschikking voor leerlingen en missies

*De opleiding staat geregistreerd onder stitchting Shepherd’s Place.

Shepherdplace@priest.com

Visie van Shepherd’s Place Ministries

Zien hoe mensen in verscheidenheid tot elkander komen
van ongeacht welke achtergrond

Het scheppen van een liefdevolle omgeving
waar mensen kunnen ondervinden dat zij tot een familie behoren en een zinvolle band met de heer en elkander onderhouden

uitrusten met- de uitrusting van mensen zowel in geest en woord

Over de Voorganger

RACHEL FUNKE SMITH THEODORE is de Voorganger in Shepherd’s Place Den Haag Nederland.
Ze heeft een sterke profetische en op voorspraak gerichte bediening. Haar bediening is gericht op het efficiŽnt toepassen van Het Woord van God en de kracht van fervent gebed.

Ze heeft enorme werken van genade meegemaakt, goddelijke tussenkomsten en voorzieningen meegemaakt van God en ze heeft zelf ervaren hoe Zijn kracht situaties compleet ten goede laat keren. Dit geeft haar het vertrouwen en de genade om hetzelfde aan anderen te bieden.

Het hart van haar bediening is om de gevangen vrij te zetten EN DE MENSEN GESTERKT TE ZIEN WORDEN.

De Heer gebruikt haar als instrument om Shepherd’s Place Ministries op te richten, waaronder een Stichting, kerk, interkerkelijke bijbelstudie en de Shepherd’s Place School of ministry gevestigd zijn.

Pastor Rachel, of Mama Rache zoals ze liefkozend genoemd wordt, is getrouwd met Deacon Ted Ifeanyi Theodore (voorheen Enomate) die de Heer heeft gebruikt in het ondersteunen van haar bediening.
Ze zijn gezegend met twee kinderen, te weten: Mayo Ifeanyi Elijah en Fechi Sayo Jemimah.


Shepherd's Place Ministries